Close
GERIATRIA VS. GERONTOLOGIA

Îmbătrânirea, așa cum o știm noi, este inevitabilă. Pentru fiecare dintre noi, acest termen are o anumită semnificație.

Procesul de îmbătrânire este înalt individualizat, întrunind și aspecte psihologice și sociale, pe lângă cele biologice. Modul în care resimțim bătrânețea depinde de personalitatea noastră, de sănătatea fizică și psihică, de experiențele acumulate, de evenimentele care ne-au marcat existența și de resursele disponibile pentru a ne susține.

În anul 1988, OMS a inclus problemele legate de procesul îmbătrânirii printre primele cinci probleme de sănătate ale lumii, alături de bolile cardiovasculare, cancer, SIDA și alcool. De aceea, cunoștintele de geriatrie și gerontologie reprezintă o necesitate.

GERIATRIA  este ramura medicinei care cercetează aspectele patologice ale îmbătrânirii, studiind dizabilitățile și bolile degenerative care afectează persoanele vârstnice.

GERONTOLOGIA este știința care studiază modificările survenite în funcționarea organismului și problemele (altele decât cele medicale) legate de procesul de îmbătrânire.

Asistența vârstnicului, din nefericire, după un anume moment devine o problemă nu numai medicală, ci și psihosocială. Îmbătrânirea nu este o stare, ci un proces de degradare graduală și diferențială, este un ansamblu de fenomene, care apar ca urmare a încheierii fazei de dezvoltare și care implică schimbări din punct de vedere biologic și psihologic.

Îngrijirea persoanelor vârstnice este probabil, cel mai complex domeniu al nursingului. Nursingul geriatric este complex datoritî polipatologiei prezente la pacientul vârstnic și datorită multiplelor diferențe individuale comparative cu alte grupe de vârstă.

Asistenții medicali au nevoie de deprinderi clinice la fel de mult cum au nevoie și de abilități de comunicare și, cel mai important, dragoste și respect față de persoanele în vârstă, lucruri esențiale în acordarea unei îngrijiri de calitate.

În gerontologie, există diferențe între:

  • Vârsta cronologică care desemnează numărul anilor de la naștere;
  • Vârsta biologică care corespunde vârstei diferite componente ale organismului;
  • Vârsta morfologică, aceasta desemnează modificări ale țesuturilor și organelor;
  • Vârsta fiziologică sau funcțională, care desemnează diminuarea capacităților unor organe.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button